Arsenikrening.se

Filterhus

Filterhus Ametek nr 5

Prisvärt filter för hushåll eller enklare filtrering. Konstruerat för enkel montering och snabbt byte av filterpatron.
Flöde ca 5 L/min

Maxtemperatur: 60°C. Maxtryck: 8,6kg/cm² (125 p.s.i.)

 

 

 

 

 

 

Filterhus Ametek nr 10

 

Prisvärt filter för hushåll eller enklare filtrering. Konstruerat för enkel montering och snabbt byte av filterpatron.
Flöde ca 10 L/min

Maxtemperatur: 60°C. Maxtryck: 8,6kg/cm² (125 p.s.i.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formattera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet.

 

 

     

Copyright 2006 Arsenikrening.se.